Blog

Trendy a náměty v oblasti investování, aktuální vývoj na trzích, analýzy, komentáře, rozhovory, zajímavosti…

Jak funguje nový systém úpisů?

Portu Gallery přistupuje ke změně systému úpisů. Nový systém adresuje některé stávající nedostatky a vytváří menší tlak na rychlost zadávání pokynu k nákupu. Skládá se ze dvou fází, z nichž první, patnáctiminutová, umožňuje zadat pokyn každému bez časové preference a mít tak jistotu, že alespoň něco z úpisu získá. V případě přeupsání v první fázi dojde k poměrovému krácení pokynů. Neupíše-li se celý předmět v první fázi, následuje fáze druhá, která funguje stejně jako všechny úpisy doposud.

Před rokem a půl jsme zakládali Portu Gallery s jasnou myšlenkou. Chtěli jsme zpřístupnit alternativní investice všem investorům, bez ohledu na velikost jejich kapitálu. Platformu jsme zakládali s touhou, aby měl každý možnost pořídit si část veterána, kus vzácných hodinek, houslí nebo třeba sudu s whisky, a podílet se tak na růstu jejich hodnoty.

Jsme rádi, že se tato myšlenka ujala – soudě podle enormního zájmu vás baví stejně jako nás. Vnímáme ale zároveň hlasy, kterým aktuální upisovací systém nevyhovuje. Úpisy v rámci vteřin jim místo radosti působí spíše stres a místo uspokojení z investice zůstává pachuť z neúspěchu. Se změnou systému jsme delší dobu váhali, protože žádná varianta nenabízí jen „pro“, ale vždy ji doprovází i „proti“. Řadě z vás starý systém vyhovoval a sami víme, že jsou investoři, kterým se povedlo získat podíl o velikosti kterou chtěli v každém z upisovaných předmětů. Přesto lze očekávat, že rostoucí množství investorů by i nadále tlačilo na rychlost úpisů a vytvářel by se tak větší tlak na všechny.

Od 15.6.2021 proto spouštíme nový systém úpisů na Portu Gallery. Netvrdíme, že je pro všechny lepší nebo spravedlivější. Po důkladném zvažování všech alternativních řešení se však jedná o systém, který pomůže nejlépe vyřešit nedostatky současného systému. O získání předmětu se tak nebude rozhodovat v prvních vteřinách, ale v rámci dvou odlišných fází. To vytvoří menší tlak nejen na naše servery, ale především na vás, investory.

Dvoufázový systém úpisů

Jak nový systém bude fungovat? Rozdělit ho lze do dvou fází. První fáze je pro všechny předměty stejná a trvá 15 minut od spuštění úpisu. Druhá fáze závisí na výsledku fáze 1 a její čas se může lišit. Přestože nový systém působí složitěji než ten dosavadní, brzy zjistíte, že pro vás se toho ve výsledku příliš nemění.

 

V první patnáctiminutové fázi mohou všichni zájemci o předmět zadat svůj pokyn k investici – bez časové preference. Částka je následně v peněžence zablokována. Stejnou možnost a stejné podmínky mají všichni investoři, kteří se v rámci prvních 15 minut zapojí. Není proto třeba se zadáním pokynu v této fázi spěchat. Nezáleží na tom, zda investor zadá pokyn v druhé nebo třeba třinácté minutě po zahájení úpisu.

Po uběhnutí této doby zpracuje náš systém zadané pokyny a rozhodne o případném začátku fáze 2. Ta nastane pouze v situaci, kdy je celkový objem zadaných pokynů nižší než cílová částka úpisu – a tedy ještě část investice k upsání zbývá.

Pokud je celkový objem zadaných pokynů větší než cílová částka, dojde ke krácení pokynů. Míra krácení pak záleží na míře přeupsání. Pokud například požadované investice všech zájemců překročí cílovou částku dvojnásobně, získá každý investor polovinu své zadané investice.

Stejné krácení je aplikováno na všechny zadané pokyny, a to bez ohledu na jejich velikost nebo čas zadání. Halířové hodnoty vzniklé krácením jsou pak vždy zaokrouhlovány směrem dolů.

Zbylá část peněz je připsána zpět do peněženky a je možné ji využít na další úpisy.

Inspirace u IPO Pilulky

Podobný systém jsme již vyzkoušeli na naší platformě opPORTUnity při vstupu společnosti Pilulka na trh Start pražské burzy. Enormní zájem tehdy znamenal úpis akcií na nejvyšší ceně doprovázený krácením objednávek. Zatímco u Pilulky bylo v rámci knihy objednávek možné sledovat, v jaké míře poptávka přesahuje nabídku, u předmětů na Portu Gallery jsme se rozhodli nechat tuto informaci prvních 15 minut skrytou.

Důvod je poměrně prostý. Chceme zabránit spekulaci, která by ve výsledku poškodila především menší investory. Při zveřejnění knihy objednávek by investor s větším kapitálem mohl na dvojnásobné přeupsání zareagovat dodatečným navýšením svého pokynu, aby po krácení dostal tolik, kolik původně chtěl. To by mohlo vést k nafukování celkové částky a zhoršování situace všech nespekulujících zájemců.

Druhá fáze – veřejné zadávání pokynů, jako dosud

Pokud nedojde k upsání předmětu již v rámci první fáze, pokračuje úpis po 15 minutách tak, jak byli investoři doposud zvyklí. Po každém zadání pokynu k nákupu poposkočí „teploměr“, který sleduje, jaká část hodnoty předmětu již byla upsána. Do úpisu se mohou připojovat další investoři až do dosažení cílové částky.

Nedosáhne-li se cílové částky ani v druhé fázi do konce upisovacího období, jsou investorům peníze vráceny v plné výši do peněženky a předmět zůstane investicí vlastněnou pouze Portu Gallery.

Modelové příklady

Na následujících dvou příkladech ještě ve zkratce ukážeme, jak bude systém v praxi fungovat a jaké možnosti mohou nastat.

Modelový příklad 1 – přeupsání již v první fázi

Předpokládejme, že hypotetický úpis hodinek s cílovou částkou 580 tis. Kč bude začínat ve 14:00. Ve stanovený čas začne první fáze a až do 14:15 mohou investoři zadávat své pokyny. Modelový investor Vítek projeví zájem a ve 14:12 zadá pokyn k nákupu v hodnotě 20 000 Kč. Částka se zablokuje v jeho peněžence.

Ve 14:15 dojde k uzavření přijímání objednávek a systém všechny dosud přijaté pokyny vyhodnotí. V tomto hypotetickém příkladu tvoří suma celkových pokynů 2 132 540 Kč. Úpis je tedy úspěšně ukončen již po první fázi a dojde ke krácení. Finální částka pro jednotlivé investory je dána poměrem cílové částky a celkového objemu pokynů (580 000 Kč/2 132 540 Kč), což znamená, že se každý zadaný pokyn zkrátí na zhruba 27,2 %.

Vítek, který zadal pokyn v hodnotě 20 000 Kč, získává nárok na podíl odpovídající částce 5 439,52 Kč (20 000*27,1976 %). Ta je před zpracováním zaokrouhlena směrem dolů na celé koruny a investor tak upíše investiční certifikáty v konečné hodnotě 5 439 Kč. Zbývajících 14 561 Kč je uvolněno zpět do jeho peněženky.

Přeupsání předmětu na Portu Gallery

Fáze 2 v tomto případě již neprobíhá.

 

Modelový příklad 2 – úspěšný úpis až v druhé fázi

Opět předpokládejme, že ve 14:00 bude probíhat úpis – tentokrát například konvolutu kreseb Davida Shrigleyho v hodnotě 2,46 mil. Kč. Ve stanovený čas začne fáze 1 a investoři mají 15 minut na zadávání pokynů. Náš modelový investor Vítek zadá stejně jako v prvním příkladu pokyn k nákupu v hodnotě 20 000 Kč.

Po 15 minutách dojde k uzavření přijímání objednávek a systém přijaté pokyny vyhodnotí. V tomto případě se ukáže, že investoři zadali pokyny v celkové hodnotě 1 302 930 Kč – tedy méně než je cílová částka. K žádnému krácení tak nedochází a investoři dostanou investici v plné výši jejich pokynu. Vítek má tedy aktuálně závazný pokyn na 20 000 Kč, o který již nepřijde a úpis pokračuje.

Započne druhá fáze úpisu. Všem je veřejně odhaleno, že zatím došlo k upsání přes 52 % předmětu, a 48 % úpisu tedy zbývá pro další zájemce.

V rámci druhé fáze má každý upisující jistotu, že získá podíl okamžitě a ve výši, kterou zadá. Průběh je tak stejný jako při dosavadních příležitostech. Další pokyn může klidně zadat i Vítek.

Úpis končí ve chvíli, kdy dojde k dosažení cílové částky a všechny pokyny jsou realizovány v plné výši. V případě, že investoři o zbylých 48 % neprojeví do konce předem určeného termínu zájem, je úpis ukončen a peníze jsou investorům vráceny zpět do jejich peněženek.

Veřejné zadávání pokynů Portu Gallery

Závěrem

Jak jsme již avizovali na začátku, doufáme, že změna systému přinese větší klid a pohodlí pro mnohé investory. Na druhou stranu víme, že neudělá radost každému. Těm, kterým se dařilo při každém úpisu získat investici v požadované výši, stávající systém založený zejména na rychlosti vyhovoval. Věříme ovšem, že klady nového systému převáží zápory a že nám i nadále zachováte přízeň. Na další otázky ohledně změn naleznete odpovědi v nejčastěji kladených otázkách a jako vždy se na nás můžete obrátit i skrze chat, e-mail nebo nám jednoduše zavolat.

A co zaměstnanci Portu? Jak mohou zadávat pokyny oni?

V rámci naší dlouhodobé snahy o transparentnost našeho fungování bychom rádi zmínili, jaká pravidla pro zadávání pokynů k úpisu platí pro zaměstnance Portu. Někdo by totiž mohl namítnout, že možnost nahlížet do knihy objednávek i během první neveřejné fáze nám zajistí v úpisu výhodnější postavení oproti ostatním investorům.

Abychom vyloučili tyto pochyby, zavedli jsme interní pravidlo, které umožní zaměstnancům zadat jen takový pokyn, který před zahájením úpisu oznámí compliance oddělení a to jej schválí. Tím odpadá jakákoliv možnost upravovat pokyn dle situace a poptávky ostatních investorů.

Webinář

Vaše online
investiční galerie

Gallery logo