Začít můžete už od koruny

Stát se investorem, sběratelem vzácných předmětů s potenciálem zajímavého zhodnocení, může nyní jednoduše každý. Registraci zvládnete za pár minut a začít můžete klidně i s jednou korunou.Jak funguje investování
v Portu Gallery?

1 —

Nejdříve vás poznáme

V krátkém dotazníku se vás zeptáme na několik otázek o vašich znalostech, zkušenostech a zázemí, abychom mohli vyhodnotit, zda je pro vás investování v Portu Gallery vhodné. Vyplnění nezabere více než 2 minuty.


3 —

Zašlete peníze do Peněženky a zadáte pokyn k úpisu

V investiční galerii jsou postupně představovány unikátní sběratelské předměty a aktiva, do kterých můžete během jejich upisovacího období investovat. Pro investici je nutné nejdříve zaslat peníze do Peněženky a jakmile bude spuštěn úpis některého z předmětů, zadáte pokyn k úpisu. Nedosáhne-li se Cílové částky, peníze obdržíte zpět.

5 —

Spolurozhodujte o prodeji

Přijde-li atraktivní a závazná nabídka odkupu aktiva, necháme o prodeji hlasovat vás, investory. Stejně tak vás necháme hlasovat, i pokud se objeví aukce, na které by šlo předmět zajímavě prodat. Hlasování, ke kterému dopředu obdržíte emailem veškeré podklady, proběhne online a počet vašich hlasů bude odpovídat podílu, který v aktivu vlastníte. Pokud nedojde k vyslovení souhlasu s prodejem nadpoloviční většinou zúčastněných hlasů, bude předmět držen dále a vyčká se na další nabídku.

Vítejte mezi investory!

Nejčastější otázky

Kdo vybírá investiční aktiva?

Na každý typ aktiva dohlíží specializovaná investiční komise profesionálů, která rovněž vybírá konkrétní sběratelské předměty. Přečtěte si více.

Proč musím vyplňovat dotazník?

S investicemi na Portu Gallery je spojeno riziko kolísání hodnoty, proto musíme posoudit vhodnost produktu pro vás. Přečtěte si více.

Kdy dojde k investici a co když se nevybere cílová částka?

K investici, respektive k vydání (emisi) investičních certifikátů dojde, jakmile se dosáhne cílové částky ve stanovené lhůtě (upisovací období). Přečtěte si více.

Jaké poplatky jsou s investováním na Portu Gallery spojené?

S nákupem, držením a prodejem investičních certifikátů na Portu Gallery nejsou spojené žádné poplatky. Přečtěte si více.

Mohu přijít o všechny peníze?

Přijít o všechny peníze je v podstatě nemožné, jelikož všechna aktiva jsou pojištěna. Přečtěte si více.

Jak jsou moje osobní údaje a peněžní prostředky ochráněny?

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto ve všech procesech dbáme na platné zákony. Ve všech krocích postupujeme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Přečtěte si více.