Focus Reset Přejít k obsahu

Začít můžete už od koruny

Stát se investorem, sběratelem vzácných předmětů s potenciálem zajímavého zhodnocení, může nyní jednoduše každý. Registraci zvládnete za pár minut a začít můžete klidně i s jednou korunou.

Začít investovat
1
Nejdříve vás poznáme
V krátkém dotazníku se vás zeptáme na několik otázek o vašich znalostech, zkušenostech a zázemí, abychom mohli vyhodnotit, zda je pro vás investování na Portu Gallery vhodné. Vyplnění nezabere více než 2 minuty.
2
Bezpečně ověříme vaši totožnost
Jako finanční instituce regulovaná Českou národní bankou musíme ověřit vaši identitu. Stačí k tomu jen vyplnit osobní údaje a nahrát nebo vyfotit na mobil dva doklady totožnosti. Zvládnete to odkudkoliv během pár minut. Můžete se spolehnout, že vaše data jsou u nás šifrovaná a v bezpečí.
3
Zašlete peníze do Peněženky a zadáte pokyn k úpisu
V investiční galerii jsou postupně představovány unikátní sběratelské předměty a aktiva, do kterých můžete během jejich upisovacího období investovat. Pro investici je nutné nejdříve zaslat peníze do Peněženky a jakmile bude spuštěn úpis některého z předmětů, zadáte pokyn k úpisu. Nedosáhne-li se Cílové částky, peníze obdržíte zpět.
4
Stanete se vlastníkem
Po dosažení Cílové částky se stanete vlastníky investičních certifikátů, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva. Tu budeme každý rok aktualizovat na základě znaleckého posudku případně jiné odborné valuace. Také vás budeme ročně informovat o vaší investici, novinkách s ní spojených a případně provedené údržbě. Investiční horizont se liší u každého předmětu, nicméně se zpravidla jedná o 5-10 let.
5
Spolurozhodujte o prodeji
Přijde-li atraktivní a závazná nabídka odkupu aktiva, necháme o prodeji hlasovat vás, investory. Stejně tak vás necháme hlasovat, i pokud se objeví aukce, na které by šlo předmět zajímavě prodat. Hlasování, ke kterému dopředu obdržíte e‑mailem veškeré podklady, proběhne online a počet vašich hlasů bude odpovídat podílu, který v aktivu vlastníte. Pokud nedojde k vyslovení souhlasu s prodejem nadpoloviční většinou zúčastněných hlasů, bude předmět držen dále a vyčká se na další nabídku.
6
Prodáno, co dál?
Na základě souhlasu investorů s prodejem bude aktivum odprodáno. Dle počtu vlastněných investičních certifikátů se vám připíše výplata investice jako disponibilní zůstatek na Peněženku. Ten můžete vybrat zpět na svůj bankovní účet anebo jej zainvestovat do nějaké další aktuálně nabízené investiční příležitosti.

Nejčastější otázky

Zobrazit všechny otázky